WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE Z WARSZAWY - ZIELONE SZKOŁY - WYJAZDY INTEGRACYJNE - WCZASY - KOLONIE

Nasze biuro posiada wszystkie wymagane dokumenty, licencje i zabezpieczenia. Biuro Podróży AP TOUR  jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1628. Posiadamy również wymaganą przez prawo gwarancję ubezpieczeniową dla Organizatorów i Pośredników Turystycznych zawartą z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A nr. M 522076 (ważną do 31.08.2023).

Wpis do rejestru organizatorówUbezpieczenieogolne warunki ubezpieczenia signal idunabezpieczne rezerwacjennw